Wat Vazapps NV collecteert

Informatie die de +597 app collect:

 • via Google Analytics (demografie)
 • via Facebook: Naam, Profiel foto, Email adres.

Toegang die de app nodig heeft om een betere User Experience te geven

 • GPS Locatie
 • Adresboek
 • Camera
 • Fotobestanden
 • Sturen van notificaties

Wat Vazapps NV doet met deze informatie

 • Google Analytics: Onze klanten kunnen een op maat gemaakt uitdraai krijgen van deze data.
 • Facebook: Gebruikers kunnen inloggen via Facebook op de +597 app. Hun naam en profiel foto wordt gebruikt om hun identiteit kenbaar te maken voor andere gebruikers die ook ingelogd zijn. Het email adres wordt gebruikt om correspondentie te doen tussen +597 en de gebruiker (zoals welcome en abuse e-mails)

Waarvoor Vazapps NV toegang nodig heeft tot bepaalde informatie

 • GPS Locatie: De +597 app kan bedrijflocaties presenteren op een Google Map. De gebruiker kan door middel van toestemming te geven, de afstand tussen de gebruikers eigen locatie en de bedrijfslocatie zien. NOTE: De GPS Locatie wordt NIET bijgehouden door Vazapps NV.
 • Adresboek: Gebruikers kunnen bedrijfsinformatie zoals telefoon en adres in hun eigen Adresboek opslaan. NOTE: Vazapps NV collect GEEN gebruikers Adresboek gegevens.
 • Camera: Gebruikers kunnen Camera functionaliteit gebruiken om foto’s te maken en up te loaden.
 • Notificaties: Gebruikers kunnen notificaties krijgen van o.a. nieuwe bedrijven die zich in de app hebben aangemeld. NOTE: Vazapps NV stuurt alleen notificaties aan gebruikers die toestemming hebben gegeven.

Beheer

De website www.597.plus staat onder beheer van Vazapps N.V. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers

 1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.597.plus worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 2. Vazapps N.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Vazapps N.V. maakt via de +597 app gebruik van de volgende wijzen van dataverzameling van persoonsgegevens van haar gebruikers:
  • via Google Analytics
  • via Facebook: Naam, Profiel foto
  • Email adres.

Om een zo goed mogelijke gebruikerservaring van de +597 app te beleven is van de gebruiker toegang tot het volgende benodigd:

 • GPS Locatie
 • Adresboek
 • Camera
 • Fotobestanden
 • Toestemming tot het sturen van notificaties

De verkregen informatie van de gebruiker wordt aangewend als volgt:

 • Google Analytics: De gebruiker kan op verzoek een op maat gemaakte uitdraai ontvangen van deze data.
 • Facebook: Gebruikers kunnen inloggen via Facebook op de +597 app. De naam en profiel foto van gebruiker worden gebruikt om de identiteit kenbaar te maken voor andere gebruikers die ook ingelogd zijn.
 • Het email adres wordt gebruikt om correspondentie te doen tussen +597 en de gebruiker (z.a. welkomst- en misbruik e-mails).

Waarvoor Vazapps NV toegang nodig heeft tot bepaalde informatie:

 • GPS Locatie: De +597 app kan bedrijf locaties presenteren op een Google Map. De gebruiker kan door toestemming te geven, de afstand tussen de gebruikers eigen locatie en de bedrijfslocatie zien.

  De GPS Locatie van de gebruiker wordt NIET bijgehouden door Vazapps N.V.

 • Adresboek: Gebruikers kunnen bedrijfsinformatie zoals contactnummers en adressen in hun eigen Adresboek opslaan.

  Vazapps N.V. verzamelt GEEN gebruikers Adresboek gegevens.

 • Camera: Gebruikers kunnen Camera functionaliteit gebruiken om foto’s te maken en te uploaden.
 • Notificaties: Gebruikers kunnen notificaties krijgen van o.a. nieuwe bedrijven die zich in de app hebben aangemeld.

  Vazapps N.V. stuurt alleen notificaties na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Vazapps N.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer

Vazapps N.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Gegevens die door de klant/gebruiker verstrekt worden

 • Vazapps N.V. kan de gegevens die door de klant/gebruiker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van het verzoek.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het verzoek, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.
 • Gegevens verstrekken aan derden

  Gegevens die door de klant aan Vazapps N.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven uitgezonderd de volgende gevallen:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie.
 • Beveiliging

  De gegevens die de klant aan Vazapps N.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 • Aanpassing van klantgegevens

  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Vazapps N.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Vazapps N.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Vazapps N.V. is niet aansprakelijk voor schade of ongerief, hoe ook genaamd bij oneigenlijk gebruik van de +597 app alsmede indien de gebruiker buiten de gebruiksvoorwaarden van de app hiervan gebruik heeft gemaakt.